<<<
             
     
Zebranie konsultacyjne w sprawie przebiegu wielkiej obwodnicy Olsztyna
   
       
Dnia 4 stycznia 2007 roku w świetlicy szkolnej odbyło się zebranie konsultacyjne w sprawie przebiegu obwodnicy Olsztyna. Przedmiotem debaty był odcinek, który przebiegać ma w pobliżu Dajtek. Pierwsza tego typu konsultacja odbyła się w Ratuszu w dniu 16 września 2005 roku. Wtedy, z Dajtek głos zabrały tylko dwie osoby. Do tej pory nie podjęto żadnej decyzji o ostatecznym przebiegu tej ekspresowej drogi i dzisiejsze konsultacje były jak najbardziej potrzebne. Pan Prezydent Czesław Jerzy Makowski powiedział, że rzeczowe uwagi, jakie wnieśli dyskutanci muszą być uwzględnione, tym bardziej, że część środków na tę wielką budowę daje nasze miasto. Najważniejszy wniosek, jaki zanotowano w protokóle z tego zebrania to: mieszkańcy Dajtek stanowczo sprzeciwiają się, aby wycinano las przylegający do doliny idącej od lotniska w kierunku Kortowa, a co za tym idzie, żeby nie brano w rachubę wariantu pierwszego przebiegu obwodnicy (na mapie narysowanego kolorem żółtym >>> ). Las ten jest naszym terenem rekreacyjnym i nie możemy dopuścić do jego niszczenia czy uszczuplenia. (zobacz więcej >>> )
 
Od lewej: Przewodniczący Rady Osiedla K. Żendarski, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej Rady Miasta Łukasz Łukaszewski, Prezydent Czesław Jerzy Małkowski, wicedyrektor wydziału strategii i rozwoju Urzędu Miasta Jerzy Piekarski
Nadleśniczy z Leśnictwa Kudypy wyjawił m.in., że w przylegającym do Dajtek lesie nagminnie uprawiane jest kłusownictwo, co znacznie przetrzebiło zwierzynę leśną na tym terenie...
Na sali zebrało się 70 osób zaiteresowanych inwestycją
Swą pomoc w rozwiązywaniu istotnych spraw naszego osiedla obiecywał radny miejski Marian Zdunek.
Tekst i zdjęcia Andrzej Kalinowski