Przyczynek do historii Dajtek.
<<<
                         
       
Zdjęcia tu publikowane otrzymałem od Pana Bruno Mischke mieszkającego w Niemczech, urodzonego na Dajtkach, którego zasługi dla tutejszej społeczności opisałem na stronie >>>TU ! Otrzymałem jeszcze inne materiały, które po opracowaniu będą także tu zamieszczone.

       
     

Masz przed oczyma rewelacyjne zdjęcie, wykonane w 1928 roku z samolotu pokazujące wieś Dajtki. Na samym dole widoczna droga, to dzisiejsza stara ul. Sielska. W lewo w kierunku Olsztyna, w prawo, równolegle z lotniskiem w kierunku Ostródy. Przy tej drodze (ul. Sielskiej) widoczny biały, parterowy budynek to biuro lotniska. Na środku wsi Dajtki było jeziorko, tusz obok kościoła. W latach osiemdziesiątych, zamiast go oczyścić po prostu zasypano. Droga polna (na zdjęciu w lewy skos idąca) to dzisiejsza ulica Żniwna, do Gronit. Już wtedy, w 1928 roku aparaty fotograficzne i klisze były tak dobre, że na tym zdjęciu widoczne jest odległe o prawie 10 kilometrów Jezioro Wulpińskie( w górnej części zdjęcia). Leży ono między Uniszewem, Sząbrukiem i Dorotowem. Jak byś wytężył wzrok i pamiętał którędy przebiega linia kolejowa, to dostrzeżesz ją na tym zdjęciu.

       
 
Zobacz także następne zdjęcie wykonane najprawdopodobniej w tym samym czasie, ale z nad widocznego tu lasu! >>>
Poniżej zdjęcie z nad jeziorka. Widoczny stary kościół. Rok 1959.
   
.. i jeszcze jedno zdjęcie z nad jeziorka, ale widok na przeciwną stronę. Zdjęcie zrobione od strony kościoła. Tego jeziorka już niema! Zasypano go na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia...
     
       
       
             
Historia lotniska.
      Na podstawie niemieckiego opracowania opisującego historię powstawania lądowisk i portów lotniczych na dawnych niemieckich wschodnich terenach, które przetłumaczyła Barbara Krischik, streszczenie wykonał A. Kalinowski.(materiał otrzymałem od Pana B.Mischke)      
                                 
     
Po zakończeniu I Wojny Światowej grupa zdemobilizowanych lotników postanowiła w pobliżu Olsztyna (wtedy Allenstein) wybudować lotnisko.Było to na początku 1926 roku.Do tego celu wybrano dobrze nadające się miejsce w pobliżu wsi Dajtki. Teren ten wtedy obejmował obszar o wymiarach 2.8 km na 1,5 km. Lotnisko miało służyć celom wojskowym a także cywilnym. Zaplanowano go z dużym rozmachem. Od początku miało trzy odrębne pasy startowe w różnych kierunkach, każdy o długości ponad 600 m. 1 czerwca 1926 roku to data pierwszych lądowań i startów samolotów wojskowych jak i cywilnych.
     
Mapa wykonana w 1930 roku.
     
Aby lotnisko mogło sprawnie funkcjonować na jego południowym skraju, równolegle do drogi wiodącej do Olsztyna (dziś ulicy Sielskiej -starej) wybudowano parterowy budynek, w którym ulokowano biura zarządu lotniska, urząd celny, posterunek policji i restaurację. Później wybudowano dwie wielkie hale do obsługi technicznej samolotów i ich tankowania. Pasażerów do Olsztyna dowoził autobus.
         
 
     
                                 
   

Gotowe lotnisko umieszczono w planach lotów z Berlina do Kaliningradu i Rygi. Później także można było latać do Warszawy. Rocznie, średnio było około 150 lądowań i startów. Pod koniec lat dwudziestych, kiedy to powstał ogólno światowy kryzys gospodarczy, lotnisko straciło na znaczeniu, ale funkcjonowało jako sportowe i nauki pilotażu.

       
                   

Po 1933 roku lotnisko znowu ożywiło się. Dobudowano jeszcze jedną halę, oraz spory bar, który mógł obsłużyć jednocześnie nawet 42 podróżnych. Statystyki podają, że w latach 1935/36 było 715 startów i lądowań. W latach 1937/38 było ich aż 8826! Po wybuchu II Wojny Światowej zostało przejęte przez wojsko niemieckie, a po wejściu Armii Czerwonej było eksploatowanie przez nich.

   
<<<