<<<  
Budowa Centrum Rehabilitacji
Obok nowo zbudowanego stadionu piłkarskiego, od strony ulicy Siewnej rozpoczęła się budowa Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie. Inwestycja ta finansowana jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie, przy wsparciu Unii Europejskiej. Budowę realizuje Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. i VECTRA S.A.
             
    Centrum rehabilitacji i wsparcia to kompleks, w którym będzie:  
  1. Baza rehabilitacyjna - poradnie lekarskie z gabinetami zabiegowymi . Będzie tu kompleksowa rehabilitacja ze szczególnym rozwinięciem rehabilitacji w wodzie. Będzie basen, wszelkiego rodzaju wanny do hydroterapii i masażu wodnego. Ponadto będzie nowoczesna fizykoterapia i inne terapie lecznicze.
  2. Baza terapeutyczna. Tworzyć ją będą: środowiskowy dom samopomocowy dla osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia.
  3. Baza szkoleniowo – konferencyjna.
     
  Cały obiekt będzie wyposażony w najnowszej generacji urządzenia medyczne.
Powstający kompleks jest tak pomyślany żeby wszystkie możliwe zabiegi rehabilitacyjne były w jednym miejscu.
Trzeba sobie uświadomić, że każdego z nas czeka taki wiek, w którym objawiają się jakieś schorzenia, na które przedtem nie zwracaliśmy uwagi lub nam nie dokuczały wiele. Ideą powstania tego obiektu było właśnie zgromadzenie wszelkiej rehabilitacji w jednym miejscu, co jest niezwykle korzystne zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych i to wszystko w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia czyli powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Przewidywane zakończenie budowy to 31 października tego roku, a termin rozpoczęcia działalności usługowej - 1 stycznia 2011 roku.

       
           
   
 
           
 
   
 
           
 
 
Foto - kronika budowy.
 
     
  Zdjęcie z 8 czerwca 2010 r.  
 
 
 
 
 
 
Poniżej zdjęcia wykonane 1 maja 2010 r.
 
 
 
 
 
           
 
Poniżej zdjęcia z 28 kwietnia 2010 r.
 
Poniżej zdjęcia z 19 kwietnia 2010 r.
 
Ponizej zdjęcia z 19 marca 2010 r.
 
 

 
           
Zdjęcia ze stanu w dniu 05.03.2010.
 
 
 
 
   
           
 
Zdjęcia ze stanu w dniu 22.02.2010.
 
   
           
(Poniżej zdjęcia ze stanu inwestycji w dmiu 12.02.2010.)
       
  Sroga zima powoli odpuszcza, co umożliwia kontynuowanie robót budowlanych na ulicy Siewnej. Postawiono imponujący dźwig, pobierano próbki gruntu. Postawiono także tablice informacyjną.  
       
foto Andrzej Kalinowski

 
           
 
 
Poniżej zdjęcia z rozpoczęcia tej inwestycji -9 stycznia 2010 r.
 
 
 
 
 
     
 
   
Wszystkie zdjęcia Andrzej Kalinowski