<<<
Pozostałości po "ubawie" na Jeziorem Ukiel! (foto "fonika")