Spacerek brzegami jeziora Ukiel w trzy coraz zimniesze dni (19,21,23 stycznia 2014 r.).
Fotografie przedstawiaj± m. in. stan robót nowych inwestycji przy pla¿y miejskiej.
foto Andrzej Kalinowski
 
foto Andrzej Kalinowski