<<<                
   
Remont zewnętrzny zabytkowego kościółka
   
         
 
Na zamieszczonych poniżej zdjęciach można śledzić poszczególne etapy remontu zewnętrznych części kościółka. Daty na zdjęciach uzupełniają pojęcie upływającego czasu. Na zdjęciach nie widać pracujących przy remoncie ludzi, bo zdjęcia rozmyślnie robiłem wtedy, gdy ich na rusztowaniach nie było, aby nie było pretekstu do przypisywania mi jakiejś tendencyjności czy podtekstów. Dodać tu należy, czego nie widać na zamieszczonych fotografiach, że na całej elewacji była czyszczona i konserwowana cegła a także wszystkie spoiny.
 
                     
       
                       
     
                       
     
                       
     
                       
 
Zewnętrzna bryła zabytkowego kościółka na Dajtkach została wyremontowana. Pozostało zająć się wnętrzem.
                       
 
       
Zabytkowy kościółek na Dajtkich po remoncie zewnętrznym. (stan na 14 sierpień 2008 r.)
     
 
       
Stan na 29 lipca 2010 r.
     
                       
         
Tekst i zdjęcia Andrzej Kalinowski