Drugie zebranie w sprawie modernizacji lotniska
aktualności      
 
         
Swoją obecnością, wszystkie ośrodki władzy w Olsztynie, podkreśliły ważność dyskutowanego problemu! Lotnisko, nawet małe, jest dzisiaj naprawdę sprawą priorytetową dla lokalnej, szeroko pojętej społeczności.
     
2005-10-05
 

 

 

Na sali, tym razem, obecnych było prawie 70 osób, wśród nich kilku Radnych Miejskich.

Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Osiedla.

Emocje często brały górę nad rozsądkiem. Z jednej strony dowodzono, jak na poprzednim zebraniu, że wybudowanie pasa startowego poprawi bezpieczeństwo zarówno startującym i lądującym jednostkom i zmniejszy hałas i latanie nad głowami Dajtkowiczom, a z drugiej, nie dawano absolutnie wiary tym zapewnieniom. Byli i tacy, którzy żądali wręcz likwidacji tego lotniska w Dajtkach. Nie pomogły nawet informacje Prezesa AWM, że ich działalność przynosi wymierne korzyści naszej społeczności, że wyszkolono wielu znakomitych pilotów szybowcowych i lotników, z czego kilku pilotuje wielkie statki powietrzne latające m.in.. do USA i Kanady.

Z informacji Wiceprezydenta Grzymowicza wynikało, że projekt unowocześnienia lotniska przeszedł normalną drogę administracyjną, jaka obowiązuje, kiedy zaangażowane są społeczne pieniądze i przez 21 dni można było wnosić do niego krytyczne uwagi. Wniesione pretensje taką drogą muszą być później traktowane poważnie i one mogą doprowadzić do ewentualnych zmian w projekcie budowy. Jednak żadnych uwag nie było. Widać z tego, że informacje o tak ważnych sprawach dla danej społeczności nie docierają w porę do ogólnej wiadomości.

Jak na razie, budowa jest wstrzymana, bo zmieniły się przepisy i musi być uzupełniona dokumentacja. Po jej korekcie znowu będzie można do niej się ustosunkować.


. Po dwóch zebraniach w tej sprawie można zauważyć, że: mieszkańcy Dajtek uzyskali zapewnienie władz AWM o większej staranności o bezpieczeństwo i poszanowanie naszych praw, oraz została wreszcie udostępniona cała dokumentacja rozbudowy lotniska.

                     
           
Tekst i zdjęcia Andrzej Kalinowski
       
   
     
2005-10-06
Relacja prasowa

 
2005-10-06
Co myślą inni....
   
       
 
     
    2005-11-15    
I co dalej z pasem startowym ?
   
  2005-11-29
To było do przewidzenia! Następny krok(przewiduję): likwidacja obwodnicy! ++ Czytając poniższy tekst pamiętaj: grupa, która chce likwidacji latniska to kilku mieszkańców Dajtek, poparta przez niecałe 10% stałych mieszkańców!
 
Gazeta Olsztyńska